Bếp Gas Âm Teka

Bếp ga âm inox (4 bếp) Teka cao cấp E 60-2 4G AI S-STEEL

Bếp ga âm inox Teka E 60-2 4G AI S-STEEL – Sản phẩm bếp gas âm 4 bếp nấu, chất

Bếp ga âm inox (2 bếp) Teka cao cấp EM 30 2G AI S-STEEL

Bếp ga âm inox Teka EM 30 2G AI S-STEEL nút điều khiển màu kim loại. – Đánh lửa tự

Bếp ga kết hợp điện (3 ga 1 điện) Teka cao cấp ES60-2 3G1PAIALS-TEEL

Sản phẩm: Bếp ga âm kết hợp điện Teka ES 60-2 3G 1P AI AL S-TEEL – Hệ thống đánh