Bếp Điện Từ Teka

Bếp hồng ngoại âm kính (4 bếp) Teka cao cấp TR-620

Bếp điện âm kính 4 bếp nấu cao cấp Teka TR-620 – Bếp điện Teka cao cấp, có 4 bếp

Bếp hồng ngoại âm kính vitroceramic (2 bếp) Teka cao cấp VM30-2PS STEEL

Bếp điện âm kính vitroceramic 2 bếp nấu Teka VM30-2PS STEEL: – bếp điện vitroceramic, nút điều khiển màu kim

Bếp hồng ngoại âm kính domino (2 bếp) Teka cao cấp VT TC 2P-1

Bếp điện âm kính domino Teka VT TC 2P-1 là loại bếp điện từ lắp âm nhập khẩu cao cấp,