Bếp Điện Từ Lorca

Bếp từ kếp hợp điện (2 từ, 1 điện) Lorca cao cấp TA 3007EC

Bếp điện từ Lorca TA3007EC Hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Công nghệ Tây Ban Nha. Mặ kính thượng hiệu SCHOTT

Bếp từ kết hợp hồng ngoại âm kính (1 từ, 1 hồng ngoại) Lorca cao cấp TA 1008EC

Bếp điện từ Lorca TA1008EC Hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Công nghệ Tây Ban Nha. Mặ kính thượng hiệu SCHOTT

Bếp từ kết hợp điện (1 từ, 1 điện) Lorca cao cấp TA 2008EC

Bếp 1 điện 1 từ TA 2008EC Mặt kính thượng hiệu SCHOTT (Made in Germany) Đĩa nhiệt EGO (Germany) Gồm