Bếp Điện Từ Giovani

Bếp từ âm kính (4 bếp) Giovani cao cấp G 44T

Sản phẩm: bếp từ âm kính 4 lò nấu Giovani G-44T hiển thị lượng nhiệt thừa, có 9 mức điều

Bếp từ kết hợp điện (2 từ, 1 điện) Giovani cao cấp G 321ET

Bán bếp điện kết hợp từ Giovani G-321ET nhập khẩu Giovani, có 3 bếp nấu, 2 bếp từ, 1 bếp

Bếp từ kết hợp điện (2 từ, 2 điện) Giovani cao cấp G 442ET

Đại lý phân phối bếp điện kết hợp từ Giovani G-422ET, có 9 mức điều khiển bằng nhiệt độ, hẹn