Bếp Điện Từ Faber

Bếp điện từ âm kính (4 bếp) Faber cao cấp FB-604ETS

Bếp điện 4 bếp nấu Faber – FB604ETS Bếp điện Faber cao cấp nhập khẩu Số bếp: 04 bếp điện

Bếp điện từ âm kính (4 bếp) Faber cao cấp FB-604IN

Bếp từ 4 bếp Faber FB-604IN Bếp từ Faber nhập khẩu chính hãng – Điều khiển cảm ứng – Tự

Bếp điện từ âm kính (2 bếp) Faber cao cấp FB-302IN

Bếp từ Domino 2 bếp Faber FB-302IN Bếp từ Faber nhập khẩu chính hãng – Bảng điều khiển cảm ứng