Bếp Điện Từ Bosch

Bếp điện từ âm kính (5 bếp) Bosch cao cấp PIN675N14E

Bán bếp từ Bosch PIN675N14Ecao cấp, 4 nhiệt độ rán, 9 chương trình rán tự động, đèn cảnh báo nóng

Bếp điện từ âm kính (5 bếp) Bosch cao cấp PIE875T01E

Sản phẩm bếp từ nhập khẩu Bosch PIE875T01E, điều khiển bằng cảm ứng, chức năng tăng cường, 17 Mức công

Bếp điện từ âm kính (3 bếp) Bosch cao cấp PIZ975N14E

Bán bếp từ 3 bếp nấu Bosch – PIZ975N14E tự động phát hiện xoong nồi, bề mặt gốm thủy tinh